Ny rapport visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling

Årets rapport fokuserar på sambandet mellan alkohol och våld. Bland annat visas att utvecklingen av våldsbrott och alkoholkonsumtion har historiskt täta samband samt att en ökning av den totala alkoholkonsumtionen med en liter mellan 1987-2015 förknippades med en ökning av antalet misshandelsfall med 10,2 procent.

Länk: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2017/rapport–alkohol-och-vald

Av: , 2019-06-20

One Response to “Ny rapport visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling”

  1. 2variation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00