Kamratstöd

Kamratstödverksamheten bygger på idén om hjälp till självhjälp. Varje enskild individ har en kraft och tillsammans med andra som har liknande erfarenheter går det att skapa förändring både för individen och för samhället.

Kamratstödet är en del av IOGT-NTO:s verksamhet som stödjer enskilda människor som vill träffas i en drogfri miljö. Verksamheten startade 1987 och erbjöds till en början personer som genomgått eller var på väg in i behandling på IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm. Sedan dess har kamratstödet vuxit snabbt. Idag finns det cirka 60 kamratstödsverksamheter runt om i landet, och nya grupper bildas hela tiden. Kamratstödsarbetet går ut på att åstadkomma utveckling för personer med alkohol- och/eller annat drogberoende.

Lokal kontaktperson i Skövde är Ingvar Holgersson 072-21 166 009

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00