Föreningens historia kort

IOGT-NTO föreningen 17 Thors äldre historia i sammandrag

1880
Den 13 augusti stiftades Logen Thor, med ordningstalet 17, i Skövde i närvaro av bland andra Joseph Malins, den engelska ordensgrenens högste ledare.

1881
Den 10 oktober utbröt eldsvåda i logens lokal varvid de äldsta handlingarna förtärdes av lågorna. Den första tiden hade man varit i Baptisternas lokal på platsen där nuvarande El-verket finns.

1888
Den 9 december invigdes den första egna lokalen. Denna var belägen i hörnet av Hertig Johansgatan och Badhusgatan (där stadshuset idag är beläget).

1894
Meningsskiljaktigheter ledde till att en grupp medlemmar bröt sig ur och bildade Logen S:t Helena.

1901
Den 8 december återinvigdes lokalen efter en nödvändig utbyggnad. Medlemsantalet var nu 350.

Under de följande 63 åren noteras att logen Thor var den enda profana samlingslokalen i staden och att 17 Thor var i ständig kamp med myndigheterna med krav på inskränkningar i öppethållningstider, tillstånd och liknande angående alkoholförsäljning. Det gällde krogarnas öppettider, öppethållande av Systembolaget vid marknader, allmänna auktioner, in- och utryckningsdagar vi regementena m m. Man försökte också inskränka alkoholens tillgänglighet under gudstjänster. Logen 17 Thor var på många sätt ett vakande och oroande samvete i olika sociala sammanhang.  Så var man också under lång tid debattforum för nykterhetsfrågor. Det påstods ibland att en del kommunala frågor avgjordes i logen Thor.

Utöver dessa aktiviteter bedrevs en mångskiftande verksamhet. Långt innan studiecirkeln som idé föddes hade man i logen Thor en läsecirkel med tillhörande bibliotek

Barn-, ungdoms- och scoutverksamhet har pågått och pågår. Sparkassa, sjuk och begravningskassa bildades redan på 1880-talet. Amatörteater, gymnastiktrupp, folkdanslag, sångkör, syförening m m.

Logen Thors Nyårsrevy var en årlig begivenhet liksom ”Bärfesterna” i Dälderna.

Såväl hornmusikkår som stråkorkester var en institution i logen Thors utåtriktade verksamhet

1964
Ny lokal. Genom gaturegleringar och ändrad stadsplan framtvingades ett  fastighetsbyte med Skövde stad. Den legendariska ”Logen Thor” byttes till den nuvarande fastigheten Godtemplargården, Drottninggatan 13.

Denna hade byggts 1901-02 av byggmästare PJ Pettersson för eget bruk. Arkitekt var Frans Adolf Wahlström. Fram till 1945 fanns över tornet en huv. I övrigt är husets exteriör intakt med välbevarad tegelfasad och listverk. En tidigare ägare var Volvo Pentaverkens direktör Per Söderström.

1970
Sammanslogs Nationaltemplarorden (NTO) och International Good Templar Orden (IOGT)  till den moderna (IOGT-NTO rörelsen)

Så skedde även i Skövde där de två föreningarna sammanslogs till IOGT-NTO föreningen 17 Thor.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00