Behandlingshem

Behandling och rehabilitering vid Dagöholm

Alkohol och andra droger är en belastning för både individen och samhället. Som folkrörelse har IOGT-NTO ett samhällsförändrande uppdrag och det innebär att vi inte bara vill förändra vår egen lilla del, utan även arbeta för att ta fram goda exempel på hur samhället i stort kan förändra och utveckla till exempel missbruks- och beroendevården. Därför har vi valt att även driva ett behandlingshem.

IOGT-NTO-förbundets behandlingshem heter Dagöholm och ligger mellan Katrineholm och Flen vid sjön Långhalsen mitt i det vackra Sörmland. På Dagöholm ligger fokus på individens behov och vi arbetar med bland annat KASAM (känsla av sammanhang), MI (motiverande samtal), återfallsprevention, social träning, arbete och utbildning.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00